VIRTUÁLNÍ GALERIE ZLATÉHO ŘEZU                  Jan Hamsík ak. mal. 2003                                Autor zdvořile žádá o Váš názor

valouny
kameny
kresby
klečící
postavy
polopostavy
portréty
torza
světlé
hrany


VIRTUÁLNÍ GALERIE ZLATÉHO ŘEZU
     Podoba virtuální galerie vznikla v průběhu mnoha let autorových pokusů o převedení viděné reality do imaginárního světa počítačů.
Současné počítače s moderními programy umožňují promýšlet a virtuálně realizovat představy tak, jak se odvíjejí v naší mysli.
Přesnost vykreslování a rychlost výpočtů dovoluje ve vektorovém zobrazení pracovat nejen s čísly, ale přímo s tvary a jejich barevnými výplněmi.
Skenery, digitální fotoaparáty a kamery umožňují převést vše co lze vidět na monitor počítače. Moderní programy pak umožní zpracování zobrazené reality.
     Téma obrazů je inspirované fotografiemi aktů a přírodních objektů, z nichž jsou odvozeny tvary v různých stupních abstrakce.
Figuru a její jednotlivé části pojímá autor jako objekt, který opisuje Bezierovými křivkami a následně tyto uzavřené obrysy vyplňuje barevnými plochami.
Tvary jsou užity samostatně či znovu skládány do figurálních celků a dávají vzniknout obrazům s vlastním obsahem, který postupuje od reflexe předlohy
až ke zcela svébytnému významu.
     Oblé antropomorfní tvary, často zredukované na elementární formy, prochází mnohými proměnami. Dochází k jejich deformaci, zmnožení, vrstvení,
překrývání a následnému rozmístění do prostoru. Rozměry tvarů, jejich umístění v kompozici a rozměry rámů vycházejí z poměrů zlatého řezu.
Harmonie vyzařující z obrazů je dána také působivou barevností, jež vznikla fraktálovou kombinací, a to i mnoha barev, nebo přímo bitmapovým obrázkem.
Z palety možných barev bylo nutné volit jen několik desítek barevných odstínů, protože se šestnácti miliony barevných odstínů nelze pracovat současně.
Tvorba vlastní barevné palety je nikdy nekončící proces, který je velmi citlivý na autorovo subjektivní vnímání barevných kontrastů.
Tvary, jejichž vymezující linie byly odstraněny, jsou vyjádřeny jen barevnými přechody, někde kontrastními, jinde málo zřetelnými.
     Podobně jako ve skutečnosti se někdy obrys ztrácí na pozadí příbuzného odstínu. Některé barevné kombinace jsou uvedeny jako animace, což vytváří
dojem pohybu a zároveň umožňuje jejich posouzení v několika barevných kombinacích. Povaha vize se mění.
Práce s barvou, vlastní stínování tvarů i jejich občasné přesáhnutí prostoru vymezeného rámem, vytváří dojem plastických objektů,
vznášejících se v ireálném, bezčasém prostoru.
     Zhmotnění tvarů a jejich vzájemné vztahy určené poměrem zlatého řezu vytváří perspektivu nové reality, kde vyabstrahovaný tvar získává novou,
konkrétní podobu a význam. Díky využití virtuálního světa je možné tyto odlišné dimenze reality vytvořené v obrazech vnímat v té nejčistší podobě.


Kliknutím levým tlačítkem myši na náhled obrázku
se otevře nové okno prohlížeče.
Dalším kliknutím se takto otevřené okno zavře.
Ovšem pozor,  protože kliknutím mimo ně zůstane
okno otevřené,  ale schované za oknem prohlížeče.

 Agentura Galerie H
Sorry, your browser doesn't support Java.

leve tlačítko myši: zvětšení obrazu pravé tlačítko myši: zmenšení obrazu pohyb od středu obrazu: pohyb po zvětšeném obrazu

 logo autora

Autor obrazů: Jan Hamsík ak. mal.
Webdesign: Jan Hamsík ak. mal.
Text: Martina Hálová
Verze webstránky: 01.2003
Instalace na serveru: 09. 2003
Applet by Anfy Team (www.anfyteam.com)